Marta Dora Kinga Swół
Życie jest procesem, w który wpisane są wyzwania i trudności.

Kryzys jest normalną reakcją na niecodziennie doświadczenia,
zmuszającą osobę do stawienia czoła trudnej sytuacji
przez mobilizację zasobów.

Najczęściej wymienianymi zasobami osobistymi są:

 • pozytywna samoocena,
 • samoakceptacja,
 • wiara w siebie,
 • optymizm,
 • poczucie własnej skuteczności,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • wsparcie społeczne,
 • poczucie osobistej kontroli.

Zasobem, w praktyce, może stać się wszystko, co można wykorzystać do zaspokojenia potrzeb lub realizacji długoterminowych celów.

Uważa się, że każdy człowiek ma dostęp do większości swoich zasobów wewnętrznych, nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z ich posiadania, nie wszyscy potrafią też w pełni je wykorzystać.

Zgłoszenie problemu jest często pierwszym krokiem w procesie przezwyciężania trudności i dokonywania zmian.

Marta Dora

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów z zakresu wychowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam studia doktoranckie w Instytucie Psychologii, gdzie aktualnie przygotowuję rozprawę doktorską. Jestem seksuologiem klinicznym certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, uczestniczę w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz w Kursie Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych przy Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku.

Pracuję jako psycholog, seksuolog i psychoterapeuta w Poradni Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Pracowni Seksuologii UJ CM.

Jestem certyfikowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradcą poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV, współpracuję ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat”.

Jako wykładowca akademicki współpracuję m.in. ze School of Medicine in English UJ CM, Instytutem Psychologii UJ oraz Uniwersytetem SWPS.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS oraz International Association for the Study of Sexuality, Culture and Society.

Poszerzam swoje doświadczenie uczestnicząc w stażach i szkoleniach doskonalących oraz biorąc czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu psychologii, psychoterapii i zdrowia seksualnego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.


Obszar pracy

 • Trudności związane z adaptacją do zmieniającej się sytuacji życiowej
 • Trudności w relacjach z innymi
 • Trudności i kryzysy w środowisku rodzinnym
 • Konflikty i kryzysy z związku
 • Kryzys emocjonalny
 • Psychoedukacja
 • Transpłciowość
 • Rozwój psychoseksualny w biegu życia
 • Tożsamość (orientacja) seksualna
 • Trudności współwystępujące z zakażeniem HIV
 • Niedopasowanie seksualne partnerów
 • Trudności w funkcjonowaniu seksualnym
 • Utrata sprawności seksualnej
 • Edukacja seksualna

Oferta

Pomoc psychologiczna i seksuologiczna, psychoterapia

 • Konsultacja psychologiczna / seksuologiczna: 50 min/150 zł
 • Psychoterapia indywidualna: 50 min/130 zł
 • Psychoterapia pary: 50 min/180 zł
 • Opinia seksuologiczna: 250 zł

Pozostałe: cena ustalana indywidualnie

Szkolenia i warsztaty: cena ustalana indywidualnie

Pracownia Psychologiczna


Marta Dora
m.dora@pracowniazasoby.pl
tel. +48 507 806 579

Warszawa
ul. Niemcewicza 7/9

Kraków
ul. Daszyńskiego 20

Życie jest procesem, w który wpisane są wyzwania i trudności.

Kryzys jest normalną reakcją na niecodziennie doświadczenia,
zmuszającą osobę do stawienia czoła trudnej sytuacji
przez mobilizację zasobów.

Najczęściej wymienianymi zasobami osobistymi są:

 • pozytywna samoocena,
 • samoakceptacja,
 • wiara w siebie,
 • optymizm,
 • poczucie własnej skuteczności,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • wsparcie społeczne,
 • poczucie osobistej kontroli.

Zasobem, w praktyce, może stać się wszystko, co można wykorzystać do zaspokojenia potrzeb lub realizacji długoterminowych celów.

Uważa się, że każdy człowiek ma dostęp do większości swoich zasobów wewnętrznych, nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z ich posiadania, nie wszyscy potrafią też w pełni je wykorzystać.

Zgłoszenie problemu jest często pierwszym krokiem w procesie przezwyciężania trudności i dokonywania zmian.

Kinga Swół

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii na Uniwersytecie Pedagogicznym, oraz kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego.

Uczestniczę w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W życiu zawodowym zajmuję się głównie pracą z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, szkołach, oraz placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Uczestniczę w pracach międzyresortowego zespołu ds. Dziecka Zagrożonego Niedostosowaniem Społecznym.

Współpracuję ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, placówkami wsparcia dziennego. Jestem autorką i realizatorką licznych warsztatów i zajęć grupowych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.


Obszar pracy

 • Wsparcie psychologiczne dla osób w kryzysie (strata, rozwód, żałoba),
 • Pomoc i wsparcie psychologiczne dla młodzieży z zaburzeniami zachowania,
 • Pomoc psychologiczna w adaptacji do zmieniającej się sytuacji życiowej
 • Pomoc psychologiczna w stanach obniżonego nastroju
 • Pomoc psychologiczna w radzeniu sobie ze stresem
 • Pomoc psychologiczna w kreowaniu pozytywnego obrazu samego siebie
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Pomoc psychologiczna w radzeniu sobie ze złością
 • Pomoc psychologiczna dla rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych
 • Pomoc psychologiczna w konstruktywnym wykorzystywaniu własnych zasobów
 • Pomoc psychologiczna w rozwijaniu kompetencji społecznych
 • Diagnoza psychologiczna
 • Diagnoza trudności szkolnych.

Oferta

Wizyta diagnostyczna – 150 zł
Sporządzenie opinii po badaniach – 50 zł
Konsultacje i porady psychologiczne - 100 zł
Konsultacja pary, rodziny (60 - 90 minut) - 120 - 180 zł
Warsztaty i zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży - cena ustalana indywidualnie
Pozostałe - cena ustalana indywidualnie.

O formie spotkań czy podjęciu dalszego kontaktu psychologicznego decydujemy po kilku wstępnych konsultacjach. Częstotliwość spotkań dostosowujemy do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pracownia Psychologiczna


ul. Widok 22, Kraków 31-637

Kinga Swół
k.swol@pracowniazasoby.pl
+48 509 472 925